#9: Dubbelmordet i Wermland

Dubbelmordet i Wermland. Skillingtryck om dubbelmordet i Segolstorp i Långseruds socken i Värmland, där Anders Jansson och Maria Larsdotter blev brutalt mördade av Alfred Andersson Engström och Augusta Olsdotter nyårsnatten 1903.

Recent Posts

  • #9: Dubbelmordet i Wermland

    Dubbelmordet i Wermland. Skillingtryck om dubbelmordet i Segolstorp i Långseruds socken i Värmland, där Anders Jansson och Maria Larsdotter blev brutalt mördade av Alfred Andersson Engström och Augusta Olsdotter nyårsnatten 1903.

  • #8: Berättelse om Signe Christina Pehrsdotter som avrättades 1741

    Berättelse om Signe Christina Pehrsdotter som för bedrefwen blodskam med sin egen Fader, utstod sitt rättmätiga straff på Götheborgs Rättarplatz then 9 Dec. 1741. Förestält uti en Botferdig Klage-Wisa Och Sjunges som: Himmelriket liknas wid Tijo Jungfrur

  • #7: Mordet på Sven-Peter i Idehult

    Visan om Sven-Petter som blev mördad på sin gård i Idehult den 16 mars 1921.

  • #6: Rånmordet i Leksand

    Visan om rånmordet i Leksand. Melodiangivelse: Hjalmar och Hulda. Utgiven i Falun 1910.

  • #5: Östersundsmordet

    Sång och berättelse om Östersundsmordet, då mörderskan och giftblanderskan Edla Hedin gjorde slut på sin man, Johannes Michael Michaelsson-Hedin.

  • #4: Blodsdramat i Johannishus

    Blodsdramat i Johannishus natten mellan den 6 och 7 oktober 1899.

  • #3: Mordet i Bjärtrå 1873

    En sorglig ny visa om det hemska mordet på en piga, hvilket skedde uti Bjertrå socken år 1873.

  • #2: Barnamörderskan Brita Christina Wanselius

    I september 1826 upptogs ett dött spädbarn ur vattnet vid Skeppsholmsbron. Döds-psalm och berättelse om Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

  • #1: Nordmalingsdådet

    Sång och berättelse om nordmalingsdådet. Hur maskinisten Olsson skuffade restauratrisen westerberg i sjön samt den grufvliga historien om den hemska vidskepelse som därefter följde.