#3: Mordet i Bjärtrå 1873

En sorglig ny visa om det hemska mordet på en piga, hvilket skedde uti Bjertrå socken år 1873.

Källor

Skillingtrycket i detta avsnitt är En sorgelig Ny Wisa om dubbelmordet, som utfördes af bofwen J. Hofrén på pigan Margret Sjölund, den han lägrat hade, hwilket skedde uti Bjertrå socken år 1874. Sammansatt av J. P. Gammall, Sundsvall 1875. Visarkivets vis- och låtregister