#4: Blodsdramat i Johannishus

Blodsdramat i Johannishus då kontorsskrifwaren Th. J. Sallroth mördade t. f. stationsinspektoren E. E. Cederberg natten mellan den 6 och 7 oktober 1899. Författad av L. Lagerholm, tryckt på C. A. Andersson & C:s boktryckeri, Malmö 1900. Visarkivets vis- och låtregister. PDF

Sjungen till melodin Vännelill i Tegnér, Alice, Sjung med oss, mamma! 5, 18 små visor, Skoglund, Stockholm, 1899 Projekt Runeberg

Källor

  • Hofer, Hanns von, Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750-2010 : diagram, tabeller och kommentarer, 4., uppdaterade uppl., Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 2011
    fulltext online
  • Isaksson, Christer, För ung att dö: en mördare och hans bödel : om en av de sista avrättningarna i Sverige, Prisma, Stockholm, 2007
  • Leander, Ulrik, En fängelsedirektörs minnen, Svenska missionsförbundet, Stockholm, 1936

Tack till Katarina Kallings, Sveriges fängelsemuseum och Henrik Tham, Stockholms universitet.