#6: Rånmordet i Leksand

Visan om rånmordet i Leksand. Melodiangivelse: Hjalmar och Hulda. Utgiven i Falun 1910.

Källor