#5: Östersundsmordet

Sång och berättelse om Östersundsmordet, då mörderskan och giftblanderskan Edla Hedin gjorde slut på sin man, Johannes Michael Michaelsson-Hedin. Författad av L. Fr. Ågr. Sundsvall, Norrlänningens tryckeri, 1891. Pris 15 öre. Visarkivets vis- och låtregister. PDF.

Sjungen till melodin av Jämtlandssången i sättning av Wilhelm Peterson Berger. Swedish Musical Heritage http://levandemusikarv.se/composers/peterson-berger-wilhelm/SMH-W2611-Jamtlandssangen

Källor

  • Östersundsposten: 1890-04-30, 1890-05-01, 1890-05-03, 1890-05-06, 1890-05-13, 1890-05-22, 1890-05-29, 1890-05-31, 1890-06-20, 1890-07-12, 1890-08-02, 1890-08-05, 1890-11-13, 1890-11-25, 1890-12-18, 1891-01-05, 1891-03-05, 1891-03-17, 1891-03-24, 1891-04-04, 1891-05-31, 1891-06-09, 1891-07-09, 1891-07-28, 1892-01-05
  • Jämtlandsposten: 1890-04-30
  • Statistiska Centralbyrån (SCB) – samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2331 (1920), bildid: A0031573_00379
  • Edla Hedins frigivningsdatum är hämtat ur artikeln Knivmord med kramar, Östersundsposten 2011-12-03.