Månad: april 2020

  • #9: Dubbelmordet i Wermland

    Dubbelmordet i Wermland. Skillingtryck om dubbelmordet i Segolstorp i Långseruds socken i Värmland, där Anders Jansson och Maria Larsdotter blev brutalt mördade av Alfred Andersson Engström och Augusta Olsdotter nyårsnatten 1903.