#1: Nordmalingsdådet

Sång och berättelse om nordmalingsdådet. Hur maskinisten Olsson skuffade restauratrisen westerberg i sjön samt den grufvliga historien om den hemska vidskepelse som därefter följde.

Källor

  • Odstedt, Ella, Norrländsk folktradition, Gustav Adolfs akademien, Uppsala, 2004. Libris
  • Sandahl, Carla, ’Nordmalingsdådet – en ryslig händelse vid Norrlandskusten 1890’, Oknytt: medlemsblad för Johan Nordlander-sällskapet, s. 63–72, 2016. Fulltext online
  • Strand, Karin, Brott, tiggeri och brännvinets fördärv: studier i socialt orienterade visor i skillingtryck, Gidlund, Möklinta, 2016. Libris