#2: Barnamörderskan Brita Christina Wanselius

I september 1826 upptogs ett dött spädbarn ur vattnet vid Skeppsholmsbron. Döds-psalm och berättelse om Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Källor

  • Dödspsalm för änkan Britta Christina Wallin f. Wanselius vid hennes avlivande, Elméns och Granbergs tryckeri, Stockholm 1827. Visarkivets Vis- och låtregister
  • Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning, Marquardska boktryckeriet, Stockholm 1827. Stockholmskällan
  • Strand, Karin, ’With a Rough Piece of Twine. Skilling ballads on Malefactors: The Case of Brita Christina Wanselius 1827’, Arv : Nordic yearbook of folklore, s. 123–148, 2018. Fulltext online